rejestracja wizyt: 666 352 263 kontakt@niemusibolec.com

Zespół poradni

Poradnia leczenia bólu mieści się w Białymstoku na ulicy Rzemieślniczej 40 lok. 12A. Wizytę w poradni można umówić telefonicznie i poprzez rejestrację internetową.

O poradni

Nasza poradnia leczenia bólu zajmuje się wielokierunkowym leczeniem bólu przewlekłego każdego pochodzenia.
Obejmujemy opieką pacjentów z bólami głowy, bólami stawów, bólami pleców, bólem nowotworowym i pozostałym po leczeniu onkologicznym, bólem neuropatycznym, bólem pooperacyjnym czy bólem związanym z choroba
mi takimi jak fibromialgia, migrena, endometrioza czy zespół jelita drażliwego.

lek. Anna Łotowska-Ćwiklewska

Jestem lekarzem anestezjologiem na ostatnim roku specjalizacji oraz lekarzem hospicjum domowego, a moją największą zawodową pasją jest leczenie bólu.

Posiadam prestiżowy, międzynarodowy certyfikat EFIC® Certificate in Pain Medicine Knowledge. Stale poszerzam swoją wiedzę i doskonalę umiejętności w zakresie leczenia bólu uczestnicząc w kursach, zjazdach, konferencjach i warsztatach. Jestem członkiem IASP, ESRA, EFIC, ESAIC oraz PTAiT.

W leczeniu bólu wykorzystuję farmakologię, techniki interwencyjne (blokady przeciwbólowe) oraz toksynę botulinową.

mgr Urszula Wydrycka

Jestem magistrem fizjoterapii – ukończyłam z wyróżnieniem studia wyższe na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, gdzie zdobyłam niezbędne umiejętności do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Dbam o swój rozwój zawodowy podnosząc swoje kwalifikacje na kursach i szkoleniach, aby skuteczniej pomagać pacjentom. Do tej pory ukończyłam kurs z masażu tkanek głębokich, pinoterapii oraz warsztaty „Diagnostyka funkcjonalna osób starszych” i „Metody pracy z tkankami miękkimi w zaburzeniach układu krążeniowo-oddechowego”.

Odbywałam praktyki w wielu różnych placówkach medycznych celem poszerzenia swojej wiedzy i doświadczenia. Dzięki temu nauczyłam się wykorzystywać swoją wiedzę teoretyczną w praktyce.

mgr Klara Rozbicka

Jestem absolwentką studiów licencjackich i magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na kierunku fizjoterapia.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na praktykach studenckich, które odbywałam w wielu placówkach medycznych zarówno publicznych, jak i prywatnych. Podczas studiów uczestniczyłam w projektach poszerzających wiedzę medyczną oraz rozwijających umiejętności pracy w zespole interdyscyplinarnym.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w specjalistycznych kursach na terenie całej Polski. Specjalizuję się w masażu twarzy kobido oraz masażu tkanek głębokich z zastosowaniem technik mięśniowo-powięziowych.

mgr Katarzyna Botulińska

Ukończyłam z wyróżnieniem studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Jestem fizjoterapeutą w Klinice Rehabilitacji Dziecięcej w Białymstoku oraz nauczycielem akademickim na UMB, gdzie również piszę pracę doktorską. Specjalizuję się w terapii głowy i szyi.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach (m.in masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z anatomią palpacyjną, terapia trzewna, masaż tkanek miękkich, radiologia dla fizjoterapeutów, kinesiotaping KT1/KT2). Aktualnie jestem w trakcie robienia kursu z terapii manualnej Maitland 1 i CRAFTA.

mgr Katarzyna Radgowska-Gajdzis

Jestem psychologiem – studia ukończyłam na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – oraz psychoterapeutą w trakcie czteroletniego szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT-EDU w Warszawie. Ukończyłam także studia podyplomowe Diagnoza i terapia neuropsychologiczna na UMCS w Lublinie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach medycznych związanych z psychiatrią i neurologią oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Brałam również udział w badaniach klinicznych II, III i IV fazy w chorobach neurologicznych.

W swojej pracy kieruję się wysokimi standardami etycznymi . Stale poszerzam i aktualizuję swoją wiedzę a procesy psychoterapeutyczne poddaję regularnej superwizji.

dr n. med. Anna Jurczuk

Jestem dietetyczką kliniczną, specjalistką żywienia, doktorem nauk medycznych i o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Na co dzień pracuję w Poradni Leczenia Żywieniowego USK wspierający chorych żywionych dojelitowo i pozajelitowo w warunkach domowych. Pracuję również w hospicjum domowych wspierając chorych i ich opiekunów w zakresie żywienia w różnych jednostkach chorobowych.

Specjalizuję się w dietoterapii chorób przewlekłych, z uwzględnieniem chorób onkologicznych. Konsultuję również chorych z założoną sondą donosową/ zgłębnikiem żołądkowym pozostających na miksowanej diecie domowej.

Porozmawiajmy!

Rejestracja

666 352 263
787 056 051

Usługi

wizyty w gabinecie
telekonsultacje
wizyty domowe

Adres

ul. Rzemieślnicza 40 lok. 12ABC
15-773 Białystok
(wejście B)