rejestracja wizyt: 666 352 263 poradnia@niemusibolec.com

Botoks w leczeniu bólu

migrena, przewlekły napięciowy ból głowy, bruksizm, spastyczność

Toksyna botulinowa (czyli popularnie nazywany botoks) to białkowa substancja wytwarzana przez bakterie Clostridium botulinum. Mówiąc prostym językiem jest środkiem porażającym mięśnie – blokuje przewodnictwo nerwowo-mięsniowe, czego wynikiem jest zmniejszenie aktywności danych mięśni lub ich grupy. Botoks stosowany jest nie tylko w medycynie estetycznej, ale posiada również wskazania stricte medyczne.

Botoks możemy zastosować do leczenia chorób takich jak:

 • przewlekły napięciowy ból głowy
 • migrena
 • bruksizm
 • spastyczność w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego
 • spastyczność poudarowa
 • idiopatyczny kręcz karku
 • połowiczny kurcz twarzy i kurcz powiek
 • nadpotliwość
 • nietrzymanie moczu
 • nadreaktywność pęcherza moczowego
 • tiki nerwowe
 • nadmierne ślinienie

Przeciwwskazania do zastosowania botoksu to:

 • ciąża i karmienie piersią
 • choroby o złącza nerwowo-mięśniowego (np. miastenia)
 • miejscowe nadkażenia skóry
 • infekcje ogólnoustrojowe
 • stosowanie leków takich jak: D-penicylamina, cyklosporyna, tubokuraryna, pankuronium, sukcynylocholina, linkomycyna, tetracyklina, polimyksyna, aminochinolony, aminoglikozydy, chlorchina, hydroksychlorchina w ciągu 7 dni poprzedzających zabieg
 • nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu w tym toksynę botulinową
 • stosowanie leków zmniejszających krzepliwość krwi nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu

Na rynku dostępne są różne preparaty toksyny botulinowej – różnią się one rejestracją (część jest zarejestrowana do zastosowania w medycynie estetycznej, część do wskazań medycznych) oraz wskazaniami do zastosowania. Zalecane dawki nie są tożsame pomiędzy różnymi preparatami i nie zawsze można je zastosować wymiennie.

Botoks w leczeniu bólu głowy

Toksyna botulinowa znalazła swoje zastosowanie przy leczeniu migreny oraz napięciowego bólu głowy. Podstawowym kryterium doboru pacjentów do wykonania tej procedury jest częstość napadów: aby chory odniósł korzyści z ostrzyknięcia botoksem ból głowy musi u niego występować często – 15 lub więcej dni w ciągu miesiąca.

Zastosowanie toksyny botulinowej w leczeniu bólu głowy to zawsze część leczenia wielokierunkowego – to wtedy, przy zastosowaniu różnych metod, można osiągnąć najlepsze rezultaty.

Jak wygląda leczenie migreny botoksem? Lekarz ostrzykuje za pomocą cieniutkiej igły i niewielkich ilości preparatu od 30 do 40 punktów na całej głowie, szyi i karku – wprowadza w ten sposób toksynę botulinową do mięśni tam się znajdujących. Pierwsze efekty (pod postacią zmniejszenia częstości napadów) pojawiają się w ciągu 1-4 tygodni, a sam zabieg zazwyczaj należy powtarzać co 12-16 tygodni (nie jest to jednak regułą – część pacjentów po zastosowaniu 2-3 zabiegów uzyskuje poprawę na znacznie dłużej).

Botoks w leczeniu bruksizmu

Bruksizm to choroba, która polega na mimowolnej, zwiększonej aktywności w obrębie mięśni żucia, która może występować w dzień lub w nocy, a czasem przez całą dobę.Może być spowodowany zaburzeniami oddychania, zaburzeniami pracy przewodu pokarmowego (refluks żołądkowo-przełykowy), zaburzeniami lękowymi lub/i depresyjnymi czy stosowaniem substancji psychoaktywnych (amfetamina, dopalacze), czasem jednak nie znamy jego przyczyny.

 Objawami bruksizmu są bóle głowy, karku czy żuchwy, szumy uszne, starte powierzchnie zębów i ich nadwrażliwość, stany zapalne w jamie ustnej czy krwawienia z dziąseł. Zdarza się też, że mięśnie żwacze tak bardzo się przebudowują, że żuchwa staje się wizualnie bardziej masywna.

Leczenie bruksizmu jest wielokierunkowe i powinno obejmować leczenie przyczyny (np. refluksu), leczenie stomatologiczne i ortodontyczne, a często również leczenie psychiatryczne oraz psychoterapię, a także fizjoterapię. Zastosowanie w tym przypadku botoksu to działanie objawowe, ale dające pacjentom dużą ulgę – napięcie w obrębie mięśni żwaczy zmniejsza się w ciągu 7-14 dni. Toksyna botulinowa nie powinna być jednak stosowana zamiast np. leczenia przyczynowego.

Zastosowanie botoksu w leczeniu bruksizmu polega na ostrzyknięciu mięśni żwaczy w 3 punktach po obu stronach twarzy. Używamy niewielkiej objętości leku, a sam zabieg jest co najwyżej nieprzyjemny (pacjent odczuwa ukłucie igły oraz nieznaczne rozpieranie).

Botoks w leczeniu spastyczności mięśni

Spastyczność to stan, w którym mięsień lub grupa mięśni są nadmiernie napięte. Przyczynami spastyczności są różne choroby ośrodkowego układu nerwowego – mózgowe porażenie dziecięce, udary mózgu, uszkodzenia rdzenia kręgowego i inne. Spastyczność powoduje bolesne przykurcze (ustawienie kończyny czy stawu w nieprawidłowej pozycji bez możliwości zmiany ich położenia) oraz upośledzenie funkcji.

Dzięki zastosowaniu toksyny botulinowej możliwe jest szybkie i skuteczne osiągnięcie ulgi w bólu oraz dalsza praca z fizjoterapeutą, aby możliwie długotrwale przywrócić funkcję danego mięśnia lub grupy mięśni, a tym samym stawu czy kończyny.

Botoks ma wiele zastosowań w medycynie, w tym w leczeniu bólu. Jest skutecznym i bezpiecznym sposobem leczenia, jednak powinien być zawsze stosowany jako element terapii wielokierunkowej, gdyż stanowi on leczenie typowo objawowe.