rejestracja wizyt: 666 352 263 poradnia@niemusibolec.com

Zespół poradni

Poradnia leczenia bólu mieści się w Białymstoku na ulicy Twardowskiego 1A. Wizytę w poradni można umówić osobiście, telefonicznie i poprzez rejestrację internetową.

O poradni

Nasza poradnia leczenia bólu zajmuje się wielokierunkowym leczeniem bólu przewlekłego każdego pochodzenia.
Obejmujemy opieką pacjentów z bólami głowy, bólami stawów, bólami pleców, bólem nowotworowym i pozostałym po leczeniu onkologicznym, bólem neuropatycznym, bólem pooperacyjnym czy bólem związanym z choroba
mi takimi jak fibromialgia, migrena, endometrioza czy zespół jelita drażliwego.

lek. Anna Łotowska-Ćwiklewska

Jestem specjalistką anestezjologii i intensywnej terapii oraz lekarzem hospicjum domowego, a moją największą zawodową pasją jest leczenie bólu.

Posiadam prestiżowy, międzynarodowy certyfikat European Diploma in Pain Medicine – jestem jednym z 3 lekarzy w Polsce. Stale poszerzam swoją wiedzę i doskonalę umiejętności w zakresie leczenia bólu uczestnicząc w kursach, zjazdach, konferencjach i warsztatach. Jestem członkiem IASP, ESRA, EFIC, ESAIC oraz PTAiT.

W leczeniu bólu wykorzystuję podejście multidyscyplinarne, w tym farmakologię, techniki interwencyjne (blokady przeciwbólowe) oraz toksynę botulinową.

mgr Piotr łuba

Jestem absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Mój pierwszy kontakt z pacjentami miał miejsce w trakcie licznych zajęć klinicznych w wielu Warszawskich szpitalach
i placówkach medycznych m.in. Szpital Stocer w Konstancinie czy Carolina Medical Center. Ponad 3 pierwsze lata pracy zawodowej spędziłem w placówce ściśle współpracującej z ośrodkiem zajmującym
się rehabilitacją byłych olimpijczyków i paraolimpijczyków. Chcąc stale rozwijać swój warsztat terapeutyczny uczestniczę w wielu szkoleniach zawodowych. Do tej pory ukończyłem terapie manualną w koncepcji Maintland (poziom 1), koncepcje PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) BASIC oraz PNF ADVANCE, masaż tkanek głębokich czy Kinesiotaping.

mgr Klara Rozbicka

Jestem absolwentką studiów licencjackich i magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na kierunku fizjoterapia.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na praktykach studenckich, które odbywałam w wielu placówkach medycznych zarówno publicznych, jak i prywatnych. Podczas studiów uczestniczyłam w projektach poszerzających wiedzę medyczną oraz rozwijających umiejętności pracy w zespole interdyscyplinarnym.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w specjalistycznych kursach na terenie całej Polski. Specjalizuję się w masażu twarzy kobido oraz masażu tkanek głębokich z zastosowaniem technik mięśniowo-powięziowych.

mgr Katarzyna Botulińska

Ukończyłam z wyróżnieniem studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Jestem fizjoterapeutą w Klinice Rehabilitacji Dziecięcej w Białymstoku oraz nauczycielem akademickim na UMB, gdzie również piszę pracę doktorską. Specjalizuję się w terapii głowy i szyi.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach (m.in masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z anatomią palpacyjną, terapia trzewna, masaż tkanek miękkich, radiologia dla fizjoterapeutów, kinesiotaping KT1/KT2). Aktualnie jestem w trakcie robienia kursu z terapii manualnej Maitland 1 i CRAFTA.

mgr Andrzej Aleksiejczuk

Jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Biorąc udział w praktykach zdobywałem doświadczenie oraz poszerzałem swoją wiedzę w zakresie rehabilitacji różnych rodzajów schorzeń. W ramach pracy zawodowej zajmuję się głównie rehabilitacją pacjentów z dolegliwościami układu ruchu, chorobami neurologicznymi, osób po operacjach. Prowadzę również fizjoterapię osób niepełnosprawnych i w ramach opieki paliatywnej. Stale podnoszę swoje kompetencje i poszerzam wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach. Dotychczas ukończyłem następujące kursy:
-Masaż I i II stopnia
-Badanie i dokumentacja medyczna w Fizjoterapii
-Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)
-Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe
-Kompleksowe podejście w terapii pacjentów ze skoliozami
-Koncepcja Maitland poziom I

mgr Kinga Śliwonik-Leszczuk

Jestem magistrem fizjoterapii. Ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam na praktykach studenckich, oraz w placówkach medycznych – publicznych i prywatnych.
Zawód jaki wykonuję wymaga ciągłego poszerzenia wiedzy, toteż często uczestniczę w specjalistycznych szkoleniach na terenie całej Polski.
W swojej pracy zajmuje się rehabilitacją ortopedyczną i terapią pacjentów, którym doskwiera ból mający swoje źródło w zaburzeniach funkcjonalnych. Swoją terapię wspomagam o nowoczesne metody obejmujące m.in. igłoterapię suchą, pinoterapię, terapię narzędziową czy kinesiotaping.
Po pracy zajmuję się też prowadzeniem konta na Instagramie dotyczącego fizjoterapii.

mgr Katarzyna Radgowska-Gajdzis

Jestem psychologiem – studia ukończyłam na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – oraz psychoterapeutą w trakcie czteroletniego szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT-EDU w Warszawie. Ukończyłam także studia podyplomowe Diagnoza i terapia neuropsychologiczna na UMCS w Lublinie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach medycznych związanych z psychiatrią i neurologią oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Brałam również udział w badaniach klinicznych II, III i IV fazy w chorobach neurologicznych.

W swojej pracy kieruję się wysokimi standardami etycznymi . Stale poszerzam i aktualizuję swoją wiedzę a procesy psychoterapeutyczne poddaję regularnej superwizji.

mgr Monika Mionskowska

Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie SWPS (specjalność: psychologia kliniczna). Obecnie uczestniczę w akredytowanym, czteroletnim szkoleniu z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Poznawczym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej
i Behawioralnej. Ukończyłam również szkolenie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I stopień) i Racjonalnej Terapii Zachowania.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku (Klinika Hematologii i Transplantologii), Szpitalu Dziecięcym Polanki w Gdańsku (Oddział Pediatrii i Mukowiscydozy) oraz w organizacjach pozarządowych. Systematycznie poszerzam wiedzę oraz podnoszę kwalifikacje poprzez udział w superwizjach, szkoleniach i konferencjach.

Ceni indywidualne podejście do każdego pacjenta oraz relację opartą na poczuciu bezpieczeństwa, szacunku i życzliwości. Uważnie zgłębia daną historię oraz towarzyszy w drodze do zmiany i poprawy jakości życia pacjentów.

lek Sylwia Sokołowska

Jestem absolwentką kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w szpitalu psychiatrycznym, na oddziale psychiatrycznym całodobowym i dziennym, w poradni zdrowia psychicznego oraz poradni leczenia uzależnień. Odbyłam staże i kursy obowiązkowe w programie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii, systematycznie biorę udział w dodatkowych kursach oraz konferencjach dotyczących zdrowia psychicznego. Przyjmuję osoby dorosłe.

mgr Karolina Gogol

Jestem psychologiem oraz psychodietetykiem. Aktualnie przede wszystkim pracuję z dziećmi w przedszkolu.
Doświadczenie zdobywałam m.in. w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.
Systematycznie poszerzam swoją wiedzę oraz doskonale umiejętności poprzez liczne szkolenia oraz studia podyplomowe.
Najważniejsze w pracy dla mnie jest indywidualne podejście do każdego pacjenta oraz budowanie relacji opartej na akceptacji i poczuciu bezpieczeństwa. Początkowo poznaję historię pacjenta by móc dobrać najbardziej skuteczną formę pomocy, a następnie towarzyszę mu w procesie wprowadzanych zmian w jego życiu.

dr n. o zdr. Agata Sacharewicz

Jestem pielęgniarką z 24 letnim stażem, magistrem pielęgniarstwa i pedagogiki, doktorem nauk o zdrowiu, adiunktem na Uniwersytecie Medycznym. Prowadzę zajęcia ze studentami, uczę jak postępować z chorym człowiekiem od okresu dziecięcego aż do późnej starości. Od kilku lat pracuję również w hospicjum domowym i ta dziedzina jest mi szczególnie bliska. Interesuje mnie człowiek w ujęciu holistycznym, całościowym, ponieważ tylko takie podejście daje możliwość autentycznej pomocy człowiekowi choremu. Mam 3 specjalizacje: pielęgniarstwo pediatryczne, opieki paliatywnej i epidemiologiczne. Poszerzam swoje kompetencje uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach. Leczenie ran jest dla mnie tematem, który zgłębiam od kilku lat z wielkim zainteresowaniem. Każda rana jest inna, opatrunki specjalistyczne pozwalają szybciej i łatwiej się z nimi uporać. Umiejętność ich zastosowania, poprowadzenia pacjenta i jego rodziny, aby ułatwić powrót do zdrowia to moje zadanie i przyjemność zarazem.

mgr Beata Zyśk

Absolwentka studiów na kierunku dietetyka oraz studiów podyplomowych z dietetyki klinicznej, a obecnie doktorantka na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz współautorka publikacji naukowych, dotyczących tematyki żywieniowej i chorób dietozależnych.
Prowadzę poradnictwo dietetyczne dla osób w różnym wieku, które opiera się na racjonalnym podejściu do zdrowego odżywiania. Przygotowuję plany żywieniowe zarówno dla osób zdrowych, których celem jest zmiana nieprawidłowych nawyków żywieniowych, jak również zajmuję się dietoterapią chorób przewlekłych, m.in. otyłości, chorób wątroby, chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy oraz towarzyszących im zaburzeń metabolicznych, takich jak insulinooporność czy zaburzenia lipidowe.
Jadłospisy dostosowuję indywidualnie do każdego pacjenta, uwzględniając nie tylko występujące jednostki chorobowe, ale także preferencje żywieniowe danej osoby oraz prowadzony tryb życia. Dążę do tego, aby wprowadzone zmiany nie były krótkotrwałą dietą, ale stały się nowym sposobem żywienia z długotrwałymi efektami.
Bardzo lubię i cenię sobie pracę z ludźmi, dlatego też do każdego pacjenta pochodzę z empatią, cierpliwością i zrozumieniem.

Porozmawiajmy!

Email

Rejestracja

666 352 263
787 056 051

Usługi

wizyty w gabinecie
telekonsultacje
wizyty domowe

Adres

ul. Twardowskiego 1a

15-170 Białystok